Banka gjennom forslag til ny skulestruktur - skulane delt i to kategoriar