Store snømengder gjer at Rugsveen får løyve til å fôre rådyr i Sjodalen