Løyve til å bruke ATV for å transportere fisk frå Ingulsjøen