Statsforvaltaren i Innlandet set krisestab i samband med ekstremvêret som er venta frå måndag morgon. Dette inneber at dei vil betjene kommunar og beredskapsaktørar døgnet rundt.

Statsforvaltar Knut Storberget ber alle førebu seg på ekstremvêret, som har fått namnet «Hans».

– Det er usikkert kvar det vil ramme verst, men det er stor risiko for at det blir eit episenter i Innlandet, seier statsforvaltaren til NTB.

Alle privatpersonar og bedrifter i Innlandet blir bedne om å ta grep sundag kveld.

– Gå ut og sikre eigedomar og verdiar. Måndag bør folk vurdere å halde seg inne, seier Storberget.

Statsforvaltaren i Innlandet ber elles alle om å ferdast minst mogleg på vegane og ute i naturen.

Sundag oppgraderte Meteorologisk institutt farevarselet for nedør frå oransje til raudt nivå på Austlandet.

– Det er venta 80-100 millimeter på 24 timar. Hendinga vil mange stader vera blant dei kraftigaste siste 25 år, opplyser Meteorologisk institutt sundag ettermiddag.

Statens vegvesen melder sundag ettermiddag at det er fare for stengte vegar og vanskelege køyreforhold på grunn av vêret som er meld.

– Både flaum, jordskred og trefall over vegbana kan føre til at vegar stengar. I tillegg er både Statens vegvesen og fylkeskommunane førebudd på å måtte stenge vegar på grunn av fare for flaum og skred. Nokre slike stengingar kan bli langvarige, heiter det i ei melding frå Statens vegvesen.