Forslag til budsjett og økonomiplan: – Arbeidet med å skaffe fleire bustader i Lom er særleg viktig