Når eit hol i taket er løysinga for å få ting i hus