Over 50 unge lovande syklistar stilte til start på Lalm