Kl 06.06 i dag kunne ein lesa på Politiet i Innlandet sin Twitterkonto at det var brann i eit bolighus i Vågå. Den dramatiske meldinga vart seinare nedjustert til brann i eit tilbygg på same adresse. Ein person har fått i seg røyk i samband med sløkking, og blir sett til av ambulansepersonell. Brannårsaka er ikkje kjent.

kl 06.40 melder Politiet i Innlandet at brannen er sløkt.