Forskotterer regjeringa si julegåve til folk som får sosialhjelp

foto