Har bestemt kven som skal sikre vassforsyninga

foto