Det melder TINE i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

TINE varsla i fjor at konsernet har behov for å gjera store endringar i anleggsstrukturen i åra framover, for å sikre konkurransekraft og rigge selskapet for framtida, med bakgrunn i at nordmenn sitt mjølkeforbuk held fram med å falle, samstundes som importen av meieriprodukt aukar og konkurransen er tøffare.

TINEs konsernstyre skulle etter planen behandle anleggstrukturen onsdag kveld, men har nå altså bestemt seg for å utsetja behandlinga til neste månad.

Bakgrunnen for dette er at det skal gjennomførast ei intern innspelsrunde blant lokale tillitsvalte i TINE.

TINE har arbeidd med å sjå på ulike alternativ til struktur for tapping av mjølk og distribusjon i Sør-Noreg - og vurdert framtidig produksjonsstruktur for brunost, som i dag skjer ved Lom og Skjåk, Byrkjelo og Storsteinnes.

– Det er eit gjennomarbeidd underlag som skal til behandling i konsernstyret. Samtidig har vi tradisjon for å jobbe grundig i slike saker, i tett samspel med tillitsvalte. Etter deira ynskje går vi difor i gang med intern innspelsrunde, før sakene skal opp i TINEs konsernstyre 18. oktober, seier konsernsjef Gunnar Hovland.

Konsernsjefen legg til at han har forståing for at både medarbeidarar ved TINEs gjeldande anlegg – og lokalsamfunna, ynskjer seg ei rask avklaring, men at denne type saker er tent med god forankring.

– Tida fram til 18. oktober vil sørgje for dette, seier Hovland.

Styrets endelege vedtak vil bli kommunisert torsdag 19. oktober.