Skjåk: Fleire påkøyrd hjortevilt enn nokon gong i 2020

foto
Det vart påkøyrd 85 dyr av hjortefamilien i Skjåk i 2020. Foto: Fjuken/arkiv