Varsel om mogleg styrtregn

foto
Kart over styrtregn, gult nivå. Foto: Illustrasjon/Meteorologisk Institutt