Sjølvbetjening av juletre - pengane går til Barnekreftforeininga