foto
Apoteket i Lom er 40 år. Dagens tilsette, her representert ved Aud Wenche Banken, Grete Olsen og Evy Vang, trivst godt i dei nye lokala på Koopen. Foto: Vigdis Kroken

Snart skal apoteket feire 40-årsjubileum