Erland drøymer om å bli reinsgjetar i Lom - går reindrifts-skulen i Kautokeino

foto