Ber vegvesenet vurdere å fjerne busshaldeplassar

foto