Etterlyser utvida ordning med sommarjobb til studentar og skuleungdom

foto