Føredrag om skia som var med å forme Noreg sitt sjølvstende