Klokka 12.50 måndag rykka naudetatane ut til ei ulykke på fylkesveg 51. Ulykka skjedde fire kilometer opp frå Randen, i Grovbakkane.

Da naudetatane kom til staden låg motorsykkelen og føraren i grøfta.

Motorsyklisten som er frå Belgia, var bevisst. Politiet skreiv på Twitter at det var mogleg beinbrot.

Operasjonssentralen ved Innlandet politidistrikt, opplyser at det var fleire motorsyklar i følgjet.