På ungdomsskulen i Skjåk får nå alle elevane gratis mat i kantina.

– Som konkret tiltak for å redusere sosiale skilnader og hindre utanforskap er gratis kantinemat til alle elevar i ungdomsskulen innarbeidd i økonomiplanen med verknad frå skulestart hausten 2017. Gratis kantinemat er i tillegg eit viktig folkehelsetiltak som fremjar sunt kosthald, auka trivsel og auka konsentrasjon for læring, heiter det i eit utdrag frå økonomiplanen i kommunen.