– Det er unikt at ein husmann set ord på livet sitt i siste halvdel av 1700-talet

foto