Samfunnsutvalet vil sjå på korleis Lom sentrum kan utviklast