Nye målingar viser unaturleg mykje fosfor i Gjende