Nye målingar viser unaturleg mykje fosfor i Gjende

foto