Søkjarar til prosjektstilling i skule- og helsestasjontenesta