Lom har fått over 50 meldingar om skader etter «Hans»