På tre månader las barneskuleelevane i Ottadalen over 700.000 sider fordelt på nesten 7.000 bøker