– Det er tydelegvis ikkje interessant for Skjåk kommune å høyre synspunkta våre