Stor prisauke gjer at politikarane må finne 37,5 millionar kroner