– Vi har ikkje tid til å vente lenger. Nå må vi sjå på alternativa