Møte om vindkraftutbygging i Skogbygda: – Fleire vil ha informasjon