Hestesportsklubben er ein av tolv klubbar og idrettslag som får kulturmidlar