Norsk kulturarv med ny «Ta et tak»-aksjon – den 16. i rekkja