foto
Erling Solheim i djup konsentrasjon i heimen sin. Foto: Privat

Lom har mange kunstskattar etter Erling Solheim

Erling Solheim frå Nordfjord besøkte Lom mange gonger i tida etter krigen. Han budde på hotell, pensjonat  eller leigde husrom hjå private. Han betalte for opphalda med flotte, originale teikningar og måleri.