foto
Erling Solheim i djup konsentrasjon i heimen sin. Foto: Privat

Lom har mange kunstskattar etter Erling Solheim