foto
Sju år gamle Kristian Bakken har nok å henge fingrane i. Han er nemleg hønerøktar heime på garden Uppigard Bøje i Skjåk, der han sjølv eig alle dei 25 hønene. Kristian steller godt med alle saman. Foto: Tom Erik Solstad

Ung hønerøktar på Uppigard Bøje