Tor Erik kjem med nytt turkart for området inst i Sjodalen

foto