Internasjonal tunnelpris til Nedre Otta kraftverk

foto