Framleis i uvissa etter flaumen for to år sidan: – Vi føler at livet vårt er sett på vent

foto
Per Thorstein Dagsgard og Synnøve Bismo Dagsgard vart råka av flaumen i 2018, da huset deira i Industrivegen i Bismo vart ubeboeleg. Over to år seinare er ikkje forsikringssaka deira avslutta, på grunn av ein tvist mellom Skjåk kommune og selskapet. Foto: Tom Erik Solstad