Aukar prisane og vurderer nettbasert bestilling av fjellstyrehyttene