Flaum og skred kan råke viktig infrastruktur på Statnett

foto