Studentar som kjem attende til Skjåk må 14 dagar i karantene