Statens vegvesen, Turistvegseksjonen, inviterer nå til open tilbodskonkurranse og søkjer nå entreprenørar med det rette faglege, tekniske og økonomiske grunnlaget til å gjennomføre byggjeprosjekta ved Gjendeosen/Reinsvangen og Valdresflye.

Tilbodsdokumenta er lagt ut på Doffin.no. Frist for å koma med tilbod er 31. mai for Valdresflye og 6. juni for Gjendeosen.

Prosjektet Gjendeosen og Reinsvangen er etappe 1 med brygge og lager på Gjendeosen og sørvisbygg/utviding av parkering på Reinsvangen. Estimert totalverdi er 40 millionar kroner.

Prosjektet «Nasjonal Turistveg Flye 1389» består av to delprosjekt; parkering og sørvisbygg. Estimert totalverdi er 22 millionar kroner.

SJÅ BILDER ØVERST I SAKA KORLEIS DET SKAL BLI.