Kulturminnefondet får 50 prosent fleire søknader – på topp ligg Innlandet