Auka gjødselsprisar: Bøndene krev tilleggsforhandlingar med staten

foto