Næringslivet i Lom: – Kommunen må arbeide for ein meir attraktiv bustadmarknad