Kommunane i Ottadalen får ekstra millionar i det nye statsbudsjettet