Nasjonalparkstyret har gjerda inn truga og sjeldan art i Finndalen

foto
Nasjonalparkforvaltar Kristine Sørlie i Reinheimen nasjonalpark og fjelloppsyn Kjell Gaukstad i Finndalen fjellstyre studerer eit hengegras i det inngjerda området på Breidstulen. Foto: Arve Danielsen