Nasjonalparkstyret har gjerda inn truga og sjeldan art i Finndalen