Krev at bussplassen på Klones blir attendeført til jordbruk

foto