Sjå kven som har seld og kjøpt eigedom i februar

foto