Vil etablere nytt ladeanlegg for elbil i Lom

foto